Порески третман расхода исказаног по основу пореза на имовину плаћеног од стране правног лица – закупца непокретности

Порески третман расхода исказаног по основу пореза на имовину плаћеног од стране правног лица – закупца непокретности, при чему је власник предметне непокретности и закуподавац – физичко лице

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00579/2019-04 од 26.8.2019. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: