Poreski tretman rashoda iskazanog po osnovu poreza na imovinu plaćenog od strane pravnog lica – zakupca nepokretnosti

Poreski tretman rashoda iskazanog po osnovu poreza na imovinu plaćenog od strane pravnog lica – zakupca nepokretnosti, pri čemu je vlasnik predmetne nepokretnosti i zakupodavac – fizičko lice

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00579/2019-04 od 26.8.2019. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: