Порески третман примљених услуга преко посредничких платформи (Upwork и слично)

Питање

У случају набавке услуга преко платформе Upwork, кога сматрамо пружаоцем услуга?

Ако је преко платформе ангажовано домаће физичко лице, да ли исплата има порески третман уговора о делу, без обзира што новац наплаћује посредник?

 

Одговор

Пружалац услуге је физичко лице које ангажујете. Upwork или нека друга платформа је само посредник који наплаћује провизију од тог физичког лица и не може бити сматран пружаоцем услуге.

Значи, за фирму из Србије је порески аспект тог ангажовања исти као да сте ангажовали неко физичко лице директно, и зависи од мноштва фактора (да ли се ради о резиденту или нерезиденту, ако се ради о резиденту – да ли постоји други основ осигурања или не, ако се ради о нерезиденту – где се обавља посао и да ли са том државом постоји УОИДО и споразум о социјалном осигурању итд).

Да, ако фирма из Србије ангажује физичко лице резидента, исплата има порески третман уговора о делу.

Поделите: