Порески третман прихода који физичко лице оствари по основу уговора о допунском раду од лица које се сматра повезаним лицем с послодавцем

Порески третман прихода који физичко лице оствари по основу уговора о допунском раду од лица које се, у смислу закона који уређује порез на добит правних лица, сматра повезаним лицем с послодавцем

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-965/2021-04 од 01.11.2021. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: