Порески третман прихода које физичко лице оствари по основу уговора о раду са страним правним лицем као послодавцем, а по основу рада на територији Србије

Порески третман прихода који од страног правног лица оствари физичко лице – држављанин и порески резидент Републике Србије по основу свог рада на територији Републике Србије, сагласно уговору о раду који је закључио са тим страним правним лицем као послодавцем (нерезидентно правно лице које нема регистрован ни огранак, ни представништво, као ни повезано правно лице у Републици Србији) према прописима стране државе где се налази седиште тог правног лица

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-511/2022-04 од 11.7.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: