Порески третман накнаде трошкова физичком лицу за новчане казне као одговорном лицу и трошкове прекршајних поступака које плаћа правно лице код кога је то физичко лице било у радном односу

Порески третман накнаде трошкова физичком лицу које није у радном односу код исплатиоца, по основу новчаних казни које су изречене том лицу као одговорном лицу (у правном лицу) и с тим у вези трошкова прекршајних поступака, коју накнаду трошкова на основу одлуке надзорног одбора (правног лица) непосредним плаћањем дугованог износа врши правно лице (исплатилац прихода) код кога је то физичко лице било у радном односу у периоду током ког су њему као починиоцу прекршаја у својству одговорног лица изречене новчане казне, а које у моменту накнаде трошкова није у радном односу код тог правног лица због одласка у пензију

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-184/2021-04 од 12.12.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: