Poreski tretman naknade troškova fizičkom licu za novčane kazne kao odgovornom licu i troškove prekršajnih postupaka koje plaća pravno lice kod koga je to fizičko lice bilo u radnom odnosu

Poreski tretman naknade troškova fizičkom licu koje nije u radnom odnosu kod isplatioca, po osnovu novčanih kazni koje su izrečene tom licu kao odgovornom licu (u pravnom licu) i s tim u vezi troškova prekršajnih postupaka, koju naknadu troškova na osnovu odluke nadzornog odbora (pravnog lica) neposrednim plaćanjem dugovanog iznosa vrši pravno lice (isplatilac prihoda) kod koga je to fizičko lice bilo u radnom odnosu u periodu tokom kog su njemu kao počiniocu prekršaja u svojstvu odgovornog lica izrečene novčane kazne, a koje u momentu naknade troškova nije u radnom odnosu kod tog pravnog lica zbog odlaska u penziju

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-184/2021-04 od 12.12.2022. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: