Пореска управа указала на недостатке и недоследности код уноса података у пријаву ПГЈО

Пореска управа је анализом података о пријављеним пословним просторима и пословним просторијама обвезника фискализације уочила низ недостатака и недоследности код уноса података у пријаву ПГЈО.

С тим у вези, Пореска управа је указала на следеће:

  • У називу пословног простора и пословне просторије (поље 2.1 пријаве ПГЈО) потребно је унети ИСКЉУЧИВО НАЗИВ пријављеног малопродајног објекта у коме ће бити инсталиран електронски фискални уређај и нема потребе понављати назив, односно име и презиме обвезника фискализације, осим ако то није и назив пословног простора и пословне просторије. Такође се у ово поље не уноси адреса, тип објекта или назив делатности.

На следећој фотографији је назив пословног простора и пословне просторије (из поља 2.1) назив који је означен црвеном бојом после Јединствене ознаке простора (у овом примеру 10000001:). Према томе, назив је „Продавница Миријевски булевар“:

  • Код типа пословног простора и пословне просторије (поље 2.2) је потребно унети исправан тип у складу са датим опцијама:

1. ФИКСНИ – непомични објекат;
2. ПОКРЕТНИ – на преносивим продајним објектима (возило, аутобус…);
3. ДАЉИНСКА ТРГОВИНА – трговина путем интернета и
4. АУТОМАТ – искључиво самонаплатни уређаји (аутоперионице, машине за продају кафе, грицкалица и бензинске пумпе без посаде…).

  • За додатне информације о пословном простору и пословним просторијама може се користити поље ДОДАТНО.
Уколико је обвезник фискализације поступио другачије у односу на наведена правила приликом подношења пријаве ПГЈО, потребно је да обрише пословни простор и пословну просторију која је добила јединствену ознаку и да поднесе нову пријаву у којој ће исказати податке на исправан начин.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Подсећамо пореске обвезнике да је од 1. октобра посредством портала еПорези, почело пријављивање пословног простора и пословних просторија у којима обављају делатност за коју је неопходно поседовање  фискалног уређаја.

Предуслов за остваривање права на финансијску подршку је претходно уредно поднета пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије ПГЈО.

Анализом података о пријављеним пословним просторима и пословним просторијама обвезника фискализације утврђено је да је у одређеним пријавама, уочен низ недостатака и недоследности код уноса података прописаних Правилником о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора.

С тим у вези, а у складу са поменутим Правилником, указујемо пореским обвезницима на следеће:

  • У називу пословног простора и пословне просторије (поље 2.1) потребно је унети ИСКЉУЧИВО НАЗИВ пријављеног малопродајног објекта у коме ће бити инсталиран електронски фискални уређај и нема потребе понављати назив, односно име и презиме обвезника фискализације, осим ако то није и назив пословног простора и пословне просторије. Такође се у ово поље не уноси адреса, тип објекта или назив делатности.

Податак о називу пословног простора и пословне просторије састоји се од Јединствене ознаке коју додељује Пореска управа и НАЗИВА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ.

Податак о НАЗИВУ пословног простора и пословне просторије ће бити уписан у безбедносни елемент и не може се самостално мењати, без промене безбедносног елемента.

Пример: Oбвезник фискализације Самостална трговинска радња „Супермаркет АБЦ“ , предузетник Петар Петровић има малопродајни објекат под називом  Продавница Миријевски Булевар, на адреси Миријевски Булевар 152.

У том случају у пријави ПГЈО у поље 2.1 уноси: Продавница Миријевски Булевар. ПИБ и назив обвезника фискализиције преузимају се из Регистра, док се подаци о адреси и месту пословног простора и пословне просторије преузимају из поља 2.3 до 2.9 наведене пријаве.

Јединствена ознака пословног простора и пословне просторије ће се уписати у безбедносни елемент након доделе (у овом примеру 10000001:) од стране Пореске управе, у процесу персонализације безбедносног елемента.

  • Као податак о типу пословног простора и пословне просторије (поље 2.2) потребно је унети један од типова пословног простора и пословне просторије прописаног чланом 3. поменутог Правилника, уз стриктно поштовање наведених услова. Тако на пример, немогуће је за обвезника који пружа стоматолошке услуге пријавити тип пословног простора – АУТОМАТ, односно самонаплатни уређај или ДАЉИНСКА ТРГОВИНА за обвезника који пружа услуге у грађевинарству.

Напомињемо да се тип пословног објекта бира из падајућег менија и означава са:

1. ФИКСНИ – непомични објекат;
2. ПОКРЕТНИ – на преносивим продајним објектима (возило, аутобус…);
3. ДАЉИНСКА ТРГОВИНА – трговина путем интернета и
4. АУТОМАТ – искључиво самонаплатни уређаји (аутоперионице, машине за продају кафе, грицкалица и бензинске пумпе без посаде…).

  • За додатне информације о пословном простору и пословним просторијама можете користити поље ДОДАТНО.

Уколико сте поступили другачије у односу на горе написана правила приликом подношења пријаве са подацима за пословни простор и пословне просторије, потребно је да обришете пословни простор и пословну просторију која је добила јединствену ознаку и да поднесете нову пријаву у којој ћете исказати податке на исправан начин.

Детаље око начина брисања пословног простора и пословне просторије можете пронаћи у Корисничком упутству за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем кликом на линк.

Напомињемо да је у пољу 2.12 – Датум почетка – омогућено да датум почетка коришћења пословног простора буде у будућности.“

Поделите: