POPDV – da li se nešto suštinski menja od 1. jula 2019. godine?

Od 1. jula 2019. godine počinje nova etapa u priči o PDV evidencijama i obrascu POPDV. Naime, 30. juna 2019. godine se završava period u kojem poreski organ nije uzimao u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze.

Podsećamo na član 23. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o evidenciji PDV („Službeni glasnik RS“, broj 48 od 22.6.2018. godine:

„U periodu od 1. jula 2018. godine zaključno sa 30. junom 2019. godine, u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, nadležni poreski organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze.“

Postavlja se pitanje: da li se onda od 1. jula 2019. godine stvarno nešto suštinski menja? Odgovor je – Ne, ništa se suštinski ne menja. U nastavku teksta ćemo objasniti i zašto.

Ako je suditi po članu koji smo prethodno naveli, od 1. jula 2019. godine će u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u obrascu POPDV, poreski organ uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze.

I šta će učiniti poreski organ ako utvrdi da su pogrešno iskazani podaci koji ne utiču na iznos poreske obaveze? Može da ukaže poreskom obvezniku na pogrešno iskazane podatke i to je sve.

Naime, kao što smo pisali u našem ranijem komentaru, ne postoje u propisima kaznene odredbe ako podaci koji ne utiču na PDV obavezu u evidencijama PDV i obrascima POPDV i PP PDV nisu tačni i sveobuhvatni

Obaveze koje poreski obveznik treba da ispunjava sa aspekta kaznenih odredbi propisa su sledeće:

  • da blagovremeno obračuna i plati PDV i podnese poresku prijavu;
  • da ne prijavi manji iznos PDV od stvarnog i da u poreskoj prijavi ne da netačne podatke koji za posledicu imaju manji iznos PDV;
  • da vodi evidencije PDV i da te evidencije čuva.

U tom smislu, nemojte se nervirati ako nešto nije u redu sa podacima koji ne utiču na iznos poreske obaveze, npr:

  • pogrešili ste kod podatka o osnovici ili naknadi ali je podatak o PDV ispravan,
  • ne znate da li ste podatak upisali na pravo mesto ali sa aspekta iznosa PDV to nije od važnosti,
  • pitate se da li ste svaki promet dobavljača bez PDV upisali u adekvatno polje naknade itd…
Sve u svemu, imajte u vidu sledeće: kao što smo objasnili prethodno, ništa se suštinski ne menja od 1. jula 2019. godine u vezi sa obrascem POPDV.

Podsećamo čitaoce na sve tekstove o POPDV koje smo objavili:

Evidencija PDV i obrazac POPDV – tekstovi

Takođe podsećamo na aplikaciju Neokako sa kojom možete jednostavno utvrditi u koje polje obrasca POPDV se evidentira određena poslovna promena:

Neokako – evidencija PDV i POPDV

Na kraju – podsetimo se broja polja u PDV prijavama zemalja EU i Srbije:

Podelite: