ПОПДВ – да ли се нешто суштински мења од 1. јула 2019. године?

Од 1. јула 2019. године почиње нова етапа у причи о ПДВ евиденцијама и обрасцу ПОПДВ. Наиме, 30. јуна 2019. године се завршава период у којем порески орган није узимао у обзир погрешно исказане податке који не утичу на износ пореске обавезе.

Подсећамо на члан 23. Правилника о изменама и допунама Правилника о евиденцији ПДВ („Службени гласник РС“, број 48 од 22.6.2018. године:

„У периоду од 1. јула 2018. године закључно са 30. јуном 2019. године, у поступцима провере правилности исказивања података у Обрасцу ПОПДВ – Преглед обрачуна ПДВ за порески период од __________ до _________ 20__. године, надлежни порески орган не узима у обзир погрешно исказане податке који не утичу на износ пореске обавезе.“

Поставља се питање: да ли се онда од 1. јула 2019. године стварно нешто суштински мења? Одговор је – Не, ништа се суштински не мења. У наставку текста ћемо објаснити и зашто.

Ако је судити по члану који смо претходно навели, од 1. јула 2019. године ће у поступцима провере правилности исказивања података у обрасцу ПОПДВ, порески орган узимати у обзир погрешно исказане податке који не утичу на износ пореске обавезе.

И шта ће учинити порески орган ако утврди да су погрешно исказани подаци који не утичу на износ пореске обавезе? Може да укаже пореском обвезнику на погрешно исказане податке и то је све.

Наиме, као што смо писали у нашем ранијем коментару, не постоје у прописима казнене одредбе ако подаци који не утичу на ПДВ обавезу у евиденцијама ПДВ и обрасцима ПОПДВ и ПП ПДВ нису тачни и свеобухватни

Обавезе које порески обвезник треба да испуњава са аспекта казнених одредби прописа су следеће:

  • да благовремено обрачуна и плати ПДВ и поднесе пореску пријаву;
  • да не пријави мањи износ ПДВ од стварног и да у пореској пријави не да нетачне податке који за последицу имају мањи износ ПДВ;
  • да води евиденције ПДВ и да те евиденције чува.

У том смислу, немојте се нервирати ако нешто није у реду са подацима који не утичу на износ пореске обавезе, нпр:

  • погрешили сте код податка о основици или накнади али је податак о ПДВ исправан,
  • не знате да ли сте податак уписали на право место али са аспекта износа ПДВ то није од важности,
  • питате се да ли сте сваки промет добављача без ПДВ уписали у адекватно поље накнаде итд…
Све у свему, имајте у виду следеће: као што смо објаснили претходно, ништа се суштински не мења од 1. јула 2019. године у вези са обрасцем ПОПДВ.

Подсећамо читаоце на све текстове о ПОПДВ које смо објавили:

Евиденција ПДВ и образац ПОПДВ – текстови

Такође подсећамо на апликацију Неокако са којом можете једноставно утврдити у које поље обрасца ПОПДВ се евидентира одређена пословна промена:

Неокако – евиденција ПДВ и ПОПДВ

На крају – подсетимо се броја поља у ПДВ пријавама земаља ЕУ и Србије:

Поделите: