Померен рок примене нових усклађених износа акцизе на 1. јул 2020. године

У „Службеном гласнику РС“, број 78 од 29. маја 2020. године објављена је измена усклађених динарских износа акциза, у којој је реч „јуна“ замењена речју „јула“.

Тиме је одложена примена усклађених динарских износа акцизе која је требало да почне 1. јуна 2020. године.

Подсећамо да су усклађени динарски износи акциза годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години објављени у „Службеном гласнику РС“, број 5/2020, са применом од 1. фебруара 2020. године. Затим је у „Службеном гласнику РС“, број 7/2020 објављена измена у којој је реч „фебруара“ замењена речју „јуна“.

Најновија измена значи да се усклађени динарски износи акциза примењују од 1. јула 2020. године.

Поделите: