Podsetnik – aktuelno za januar 2019.

Podsećamo čitaoce na tekstove koji su aktuelni za januar 2019. godine:

Potvrda o plaćenom porezu po odbitku na obrascu PPP-PO – obaveza za sve isplatioce prihoda

S obzirom da je 7. januar 2019. godine rok za usklađivanje sa Pravilnikom o prvoj pomoći koji je stupio na snagu pre dve godine (7. januara 2017. godine), podsećamo čitaoce na komentar o obavezama poslodavaca u vezi sa ovom temom:

Novi pravilnik o pružanju prve pomoći – koje obaveze imaju poslodavci

 

Podelite: