Подношење пријаве за издавање безбедносног елемента преко Eлектронског сервиса за фискализацију (ЕСФ)

Један од важних корака у процесу нове фискализације је и подношење пријаве и издавање безбедносног елемента.

Обвезник фискализације наручује безбедносни елемент када зна који фискални уређај ће користити.

Безбедносни елемент је персонализован за обвезника фискализације, за конкретан пословни простор и пословну просторију.

Пореска управа је објавила Упутство за подношење пријаве за издавање безбедносног елемента:

Упутство за подношење пријаве за издавање безбедносног елемента

У наставку преносимо у целости обавешење Пореске управе:

„Обвезници фискализације којима је додељена јединствена ознака пословног простора и пословне просторије на основу поднете ПГЈО пријаве и који су у пореско сандуче добили позивну поруку за увођење у процес еФискализације, могу да поднесу пријаву за издавање безбедносног елемента.

Пријаву за издавање безбедносног елемента овлашћено лице обвезника фискализације подноси  преко Електронског сервиса за фискализацију (ЕСФ) којем се приступа преко портала еПорези (https://eporezi.purs.gov.rs).

Обвезник фискализације наручује безбедносни елемент када је спреман за фискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити.

Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја може се наћи на порталу Пореске управе на линку

Након генерисања података и израде безбедносног елемента у форми паметне картице, овлашћено лице добија у пореско сандуче обавештење о израђеном безбедносном елементу, као и времену преузимања истог. Безбедносни елементи у облику паметне картице преузимају се на шалтеру „Ваш порезник“ у надлежној филијали Пореске управе, осим за обвезнике ЦВПО који безбедносни елемент преузимају у Центру за велике пореске обвезнике. Уколико је безбедносни елемент у виду фајла, он се аутоматски шаљe у пореско сандуче где ће обвезник имати инструкције за њeгово преузимање.

Подсећамо да је безбедносни елемент хардверски или софтверски елемент који Пореска управа издаје обвезнику фискализације ради потврде аутентичности обвезника фискализације.

Рачун који је издат без коришћења безбедносног елемента, не може се сматрати фискалним рачуном у складу са Законом о фискализацији.

Безбедносни елемент је персонализован за обвезника фискализације, за конкретан пословни простор и пословну просторију и не може да се користи од стране неовлашћеног лица, у другом пословном простору и пословној просторији, односно у оквиру неодговарајућег електронског фискалног уређаја.

Упутство за подношење пријаве за издавање безбедносног елемента можете пронаћи на линку

Поделите: