Шта треба учинити пре враћања безбедносног елемента Пореској управи због престанка обављања делатности у неком пословном простору

Пореска управа је објавила обавештење у вези са корацима које треба учинити пре враћања безбедносног елемента Пореској управи из разлога престанка обављања делатности/престанка обављања делатности у неком од пословних простора и пословних просторија.

У таквим случајевима пре враћања безбедносног елемента потребно је извршити трајну одјаву пословног простора, односно пословне просторије подношењем пријаве ПГЈО, електронским путем посредством портала Пореске управе еПорези.

Након брисања, односно одјаве пословног простора/пословне просторије, а пре враћања безбедносног елемента надлежној, тј. најближој филијали Пореске управе, потребно је електронским путем посредством наведеног портала, извршити опозив безбедносног елемента који се користио за евидентирање промета на мало у конкретном пословном простору.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Обвезници фискализације који Пореској управи враћају безбедносни елемент из разлога престанка обављања делатности/престанка обављања делатности у неком од пословних простора и пословних просторија, у обавези су да пре враћања безбедносног елемента изврше трајну одјаву пословног простора, односно пословне просторије из регистра који води ова управа, подношењем пријаве ПГЈО (Пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије), електронским путем посредством портала Пореске управе еПорези.

Након брисања, односно одјаве пословног простора/пословне просторије, а пре враћања безбедносног елемента надлежној, тј. најближој филијали Пореске управе, потребно је електронским путем посредством наведеног портала, извршити опозив безбедносног елемента који се користио за евидентирање промета на мало у конкретном пословном простору.

На сајту Пореске управе објављено је Корисничко упутство за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем, као и Видео упутство за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем.“

Поделите: