Подношење ППП-ПД од стране Пореске управе по службеној дужности за запослене на боловању преко 30 дана

Питање

Пореска управа је почела са слањем ППП-ПД пријава по службеној дужности за запослене који су на боловању преко 30 дана у случајевима када се послодавац определио да исплате врши по пријему средстава од РФЗО и који је тада подносио пријаву (за период за који су примљена средства нпр. за мај у јулу) и вршио плаћање пореза и доприноса.

Да ли је то исправно и да ли ће се пореске пријаве за боловање преко 30 дана убудуће подносити до краја месеца за претходни месец? Ако је одговор потврдан да ли ће се подносити са шифром за обрачун без исплате нето зарада? Чему онда опредељење за начин исплате који се подноси РФЗО?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: