Podnošenje obrasca PID PDV za pretežne izvoznike koji podnesu finansijske izveštaje u julu ili avgustu

Poreska uprava je objavila obaveštenje u kome podseća obveznike da je rok za podnošenje finansijskih izveštaja 4. avgust 2020. godine i u kome informiše pretežne izvoznike do kada treba da podnesu obrazac PID PDV.

Na primer, ukoliko mesečni PDV obveznici finansijski izveštaj podnesu 4. avgusta 2020. godine, obrazac PID PDV sa PDV prijavom za period od 1. do 31. avgusta treba da podnesu do 15. septembra 2020. godine.

Ukoliko mesečni PDV obveznici finansijski izveštaj podnesu najkasnije do 31. jula, obrazac PID PDV sa PDV prijavom za obračunski period 1. juli do 31. juli treba da podnesu najkasnije do 17. avgusta.

Tromesečni PDV obveznici koji finansijski izveštaj podnesu u periodu od 1. jula do  4. avgusta 2020. godine, obrazac PID PDV sa PDV prijavom za treći kvartal (1.7.-30.09.2020) podnose najkasnije do 15. oktobra.

I mesečni i tromesečni PDV obveznici zadržavaju status pretežnog izvoznika po podnetim i odobrenim PID PDV obrascima za prethodnu godinu do roka za podnošenje PID PDV obrasca u tekućoj godini.

Izvor: internet strana Poreske uprave

Podelite: