Пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза може да оствари сваки од обвезника ПДВ који пружа услугу превоза добара које су у вези са извозом

Право на пореско ослобођење са правом на одбитак претходног пореза у случају када обвезник ПДВ – лице које врши извоз добара у Финску Републику, ангажује обвезника ПДВ за превоз добара од места првог утовара у Републици Србији до луке Сплит у Републици Хрватској, док за даљи превоз тих истих добара поморским путем до крајњег одредишта (лука у Финској Републици) ангажује другог обвезника ПДВ

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-788/2022-04 од 23.01.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: