Подношење обрасца ПИД ПДВ за претежне извознике који поднесу финансијске извештаје у јулу или августу

Пореска управа је објавила обавештење у коме подсећа обвезнике да је рок за подношење финансијских извештаја 4. август 2020. године и у коме информише претежне извознике до када треба да поднесу образац ПИД ПДВ.

На пример, уколико месечни ПДВ обвезници финансијски извештај поднесу 4. августа 2020. године, образац ПИД ПДВ са ПДВ пријавом за период од 1. до 31. августа треба да поднесу до 15. септембра 2020. године.

Уколико месечни ПДВ обвезници финансијски извештај поднесу најкасније до 31. јула, образац ПИД ПДВ са ПДВ пријавом за обрачунски период 1. јули до 31. јули треба да поднесу најкасније до 17. августа.

Тромесечни ПДВ обвезници који финансијски извештај поднесу у периоду од 1. јула до  4. августа 2020. године, образац ПИД ПДВ са ПДВ пријавом за трећи квартал (1.7.-30.09.2020) подносе најкасније до 15. октобра.

И месечни и тромесечни ПДВ обвезници задржавају статус претежног извозника по поднетим и одобреним ПИД ПДВ обрасцима за претходну годину до рока за подношење ПИД ПДВ обрасца у текућој години.

Извор: интернет страна Пореске управе

Поделите: