ПДВ за који не постоји право на одбитак или који обвезник не жели да користи не књижи се преко рачуна 555. Предузетник књижи уношење личне у пословну имовину преко рачуна 309.

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00956/2022-04 од 18.12.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: