Основ за накнаду зараде за боловање преко 30 дана у зависности да ли је осигураник био у радном односу свих 12 месеци пре него што је наступила привремена спреченост за рад

(Мишљење Министарства здравља, бр. 011-00-95/2019-05(3) од 14.5.2019. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: