Omogućeno elektronsko podnošenje poreske prijave za porez na imovinu (obrazac PPI-1) putem Portala lokalnih poreskih administracija

Od 1.1.2019. godine podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (obrazac PPI-1) u elektronskom obliku obavezno je za obveznike koji vode poslovne knjige.

Od danas, 22.1.2019. godine, omogućeno je elektronsko podnošenje PPI-1 putem Portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije (Portal JIS LPA).

Podsećamo da je 1. april 2019. godine krajnji rok za podnošenje poreske prijave PPI-1 za 2019. godinu (jer je 31. mart 2019. godine neradni dan – nedelja).

U nastavku prenosimo deo obaveštenja sa Portala JIS LPA:

„Od danas je putem Portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije omogućeno elektronsko podnošenje poreskih prijava za pravna lica (obrazac PPI1). Naime, Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a u vezi sa Zakonom o porezima na imovinu, donelo Izmene i dopune pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br.108/2013 I 118/2013, 101/2017, 48/2018 i 104/2018), koje su stupile na snagu 1. januara 2019. godine i primenjuje se za prijavljivanje poreskih obaveza koje su nastale posle 01. januara 2019. godine.

U skladu sa članom 38. stav 7. tačka 7. podtačka 7. Zakona poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 80/02…95/18) od 01.01.2019. godine podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu u elektronskom obliku obavezno je za obveznike koji vode poslovne knjige.

Obveznici koji ne vode poslovne knjige – fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu, a koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, prijavu mogu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku.

Puštanjem u rad ovog Portala 1. januara, građanima, privredi i društvu omogućeno je da na klik dođu do informacija o svom porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima, ali i da podnesu prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica. Pogodnost elektronskog podnošenja prijave za utvrđivanje poreza na imovinu naročito znači pravnim licima, jer moraju svake godine da ponavljaju ovaj postupak.

Iako centralizovan, ovakav način obrade podataka ne narušava specifičnost i samostalnost lokalnih administracija, već im obezbeđuje bolje praćenje i blagovremeno ažuriranje evidencija. Takođe, Ministarstvo finansija i Poreska uprava Republike Srbije na ovaj način imaju kompletan elektronski uvid u lokalnu poresku analitiku svih 4.803.275 fizičkih lica, 208.278 pravnih lica i 265.193 preduzetnika u Republici Srbiji.“

Podelite: