Електронско подношење пореске пријаве за комуналну таксу за истицање фирме

Путем Портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације (ЈИС ЛПА) омогућено је електронско подношење пореске пријаве за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме.

Подсећамо да се путем Портала ЈИС ЛПА од јануара 2019. године електронски подносе пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину (ППИ-1).

Поделите: