Око 25% регистрованих субјеката није евидентирало стварне власнике

Агенција за привредне регистре је саопштила да је више од 74% регистрованих субјеката до сада евидентирало податке у Централној евиденцији стварних власника (79% привредних друштава, 67% удружења и 75% задужбина, фондација и установа).

АПР подсећа све субјекте да имају обавезу евидентирања стварних власника и ажурирања података у року од 15 дана од настале промене.

Текстове објављене на Необилтену у вези са евидентирањем стварних власника можете погледати овде.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Више од 74% регистрованих субјеката до сада је евидентирало податке у Централној евиденцији стварних власника.

Од укупног броја регистрованих субјеката, који треба да упишу стварне власнике у електронску евиденцију АПР-а, до сада је законску обавезу испунило више од 79% привредних друштава, 67% удружења, као и 75% задужбина, фондација и установа.

АПР подсећа све субјекте да имају обавезу да електронски евидентирају своје податке о стварним власницима, али и да редовно ажурирају податке у Централној евиденцији, јер се све промене стварних власника морају унети у евиденцију најкасније у року од 15 дана, у случајевима када се промени стварни власник. Ова обавеза је за регистроване субјекте трајна.

У име регистрованог субјекта, уписивање, промену и брисање података из евиденције врши лице које је овлашћено за заступање у регистрованом субјекту.

Централној евиденцији стварних власника приступа се преко система за е-Услуге на порталу Агенције, са личним корисничким налогом који се креира у Систему за централизовано пријављивање корисника.“

Поделите: