Одсуство са рада по основу боловања и плаћеног одсуства нису од утицаја на дужину трајања годишњег одмора

Ради отклањања недоумица које поједини послодавци имају у погледу дужине трајања годишњег одмора када се запослени у току календарске године налази на плаћеном одсуству, уз накнаду зараде, у складу са чланом 116. Закона о раду или је привремено спречен за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, указујемо на следеће:

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: