Од 18. јула електронско подношење пријаве на Обрасцу 1 за накнаду за заштиту животне средине на порталу ЛПА

Од суботе 18. јула, на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) биће омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине на Обрасцу 1 за 2020. годину.

Ово обавештење објавила је Канцеларија за информационе технологије и електронску управу. 

У обавештењу су дате и напомене у вези са уносом података у пријаву – Образац 1:

  • потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),
  • уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),
  • у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност.

Пријаве за претходну 2019. годину, за период од 07. до 31. децембра, не могу се подносити електронски.

Допуна 18.7.2020. године
Иако је у претходној вести било наглашено да пријаве за 2019. годину неће моћи да се подносе електронски, то је ипак омогућено. Према томе, могуће је подносити пријаве електронски и за 2019. (7-31. децембар) и за 2020. годину. Детаљније читајте у коментару овде.

Детаљније о подношењу пријаве за накнаду животне средине писали смо у коментару овде:

Накнада за заштиту животне средине – подношење пријаве до 31. јула

У наставку преносимо у целости обавештење Канцеларије за информационе технологије и електронску управу:

„Ове године, тачније од суботе 18. јула, на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) биће омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020. годину.

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину,  да 31. јулa 2020. године истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020. годину.

Напомене у вези уноса података у пријаву – Образац 1:

– потребно је у пријави навести период  и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),

– уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),

– у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност.

Пријаве за претходну 2019. годину, за период од 07. до 31. децембра, не могу се подносити електронски.“

Поделите: