Od 18. jula elektronsko podnošenje prijave na Obrascu 1 za naknadu za zaštitu životne sredine na portalu LPA

Od subote 18. jula, na Portalu LPA (lpa.gov.rs) biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Ovo obaveštenje objavila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. 

U obaveštenju su date i napomene u vezi sa unosom podataka u prijavu – Obrazac 1:

  • potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca),
  • unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara),
  • u polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprave, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 07. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski.

Dopuna 18.7.2020. godine
Iako je u prethodnoj vesti bilo naglašeno da prijave za 2019. godinu neće moći da se podnose elektronski, to je ipak omogućeno. Prema tome, moguće je podnositi prijave elektronski i za 2019. (7-31. decembar) i za 2020. godinu. Detaljnije čitajte u komentaru ovde.

Detaljnije o podnošenju prijave za naknadu životne sredine pisali smo u komentaru ovde:

Naknada za zaštitu životne sredine – podnošenje prijave do 31. jula

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu:

„Ove godine, tačnije od subote 18. jula, na Portalu LPA (lpa.gov.rs) biće omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EKO taksa) na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu,  da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Napomene u vezi unosa podataka u prijavu – Obrazac 1:

– potrebno je u prijavi navesti period  i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca),

– unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara),

– u polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprave, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Prijave za prethodnu 2019. godinu, za period od 07. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski.“

Podelite: