Од 11. априла ће бити доступне продукциона верзија и нова демо верзија Система електронских фактура

Министарство финансија је обавестило субјекте јавног сектора да ће продукциона верзија Система електронских фактура бити доступна од 11. априла 2022. године на адреси: https://efaktura.mfin.gov.rs/.

Нова демо верзија Система електронских фактура ће бити доступна истог дана када и продукциона – од 11. 04. 2022. године на адреси: https://demoefaktura.mfin.gov.rs/.

Регистрација на продукционој верзији Система електронских фактура аутоматски ће се пренети и на демо верзију Система електронских фактура, у случају да није отворен налог на новој демо верзији.

Упућен је позив свим субјектима јавног сектора и корисницима јавних средстава да се региструју на Систем електронских фактура, уз напомену да се од тренутка регистрације примењују сва права и обавезе прописане Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник PC’, бр. 44/21 и 129/21). Поред осталог, то подразумева да све послате и примљене електронске фактуре имају својство веродостојних исправа.

За сва питања и помоћ могуће је контактирати путем адресе електронске поште: podrskaefaktura@mfin.gov.rs или телефонски на: 011/7777-600.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства финансија бр. 401-00-9700/2021-41-2 од 8. априла 2022. године:

„Обавештавамо Вас да ће продукциона верзија Система електронских фактура бити доступна од 11. априла 2022. године на адреси: https://efaktura.mfin.gov.rs/. C тим у вези, позивамо све субјекте јавног сектора и кориснике јавних средстава да се региструју на Систем електронских фактура и наглашавамо да се од тренутка регистрације примењују сва права и обавезе прописане Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник PC’, бр. 44/21 и 129/21). Поред осталог, то подразумева да све послате и примљене електронске фактуре имају својство веродостојних исправа.

Подсећамо да је предуслов за регистрацију, а касније и пријаву на Систем електронских фактура да се корисник региструје на Порталу за електронску идентификацију (https://еid.gov.rs/), користећи пријаву високог нивоа поузданости (пријава мобилном апликацијом ConsentID, или пријава квалификованим електронским сертификатом).

Закон о електронском фактурисању („Сл. гласник РС”, бр. 44/21 и 129/21) у члану 24. став 2. прописује да се обавезе субјекта јавног сектора да прими и чува електронску фактуру издату у складу са законом, као и обавеза издавања електронске фактуре другом субјекту јавног сектора, примењују од 1. маја 2022. године.

Важне напомене:

Нова демо верзија Система електронских фактура ће бити доступна истог дана када и продукциона – од 11. 04. 2022. године на адреси: https://demoefaktura.mfin.gov.rs/.

Регистрација на продукционој верзији Система електронских фактура аутоматски ће се пренети и на демо верзију Система електронских фактура, у случају да није отворен налог на новој демо верзији.

За сва питања и помоћ можете нас контактирати путем адресе електронске поште: podrskaefaktura@mfin.gov.rs или телефонски на: 011/7777-600.“

Поделите: