Od 11. aprila će biti dostupne produkciona verzija i nova demo verzija Sistema elektronskih faktura

Ministarstvo finansija je obavestilo subjekte javnog sektora da će produkciona verzija Sistema elektronskih faktura biti dostupna od 11. aprila 2022. godine na adresi: https://efaktura.mfin.gov.rs/.

Nova demo verzija Sistema elektronskih faktura će biti dostupna istog dana kada i produkciona – od 11. 04. 2022. godine na adresi: https://demoefaktura.mfin.gov.rs/.

Registracija na produkcionoj verziji Sistema elektronskih faktura automatski će se preneti i na demo verziju Sistema elektronskih faktura, u slučaju da nije otvoren nalog na novoj demo verziji.

Upućen je poziv svim subjektima javnog sektora i korisnicima javnih sredstava da se registruju na Sistem elektronskih faktura, uz napomenu da se od trenutka registracije primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik PC’, br. 44/21 i 129/21). Pored ostalog, to podrazumeva da sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava.

Za sva pitanja i pomoć moguće je kontaktirati putem adrese elektronske pošte: podrskaefaktura@mfin.gov.rs ili telefonski na: 011/7777-600.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Ministarstva finansija br. 401-00-9700/2021-41-2 od 8. aprila 2022. godine:

„Obaveštavamo Vas da će produkciona verzija Sistema elektronskih faktura biti dostupna od 11. aprila 2022. godine na adresi: https://efaktura.mfin.gov.rs/. C tim u vezi, pozivamo sve subjekte javnog sektora i korisnike javnih sredstava da se registruju na Sistem elektronskih faktura i naglašavamo da se od trenutka registracije primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik PC’, br. 44/21 i 129/21). Pored ostalog, to podrazumeva da sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava.

Podsećamo da je preduslov za registraciju, a kasnije i prijavu na Sistem elektronskih faktura da se korisnik registruje na Portalu za elektronsku identifikaciju (https://eid.gov.rs/), koristeći prijavu visokog nivoa pouzdanosti (prijava mobilnom aplikacijom ConsentID, ili prijava kvalifikovanim elektronskim sertifikatom).

Zakon o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21) u članu 24. stav 2. propisuje da se obaveze subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu u skladu sa zakonom, kao i obaveza izdavanja elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora, primenjuju od 1. maja 2022. godine.

Važne napomene:

Nova demo verzija Sistema elektronskih faktura će biti dostupna istog dana kada i produkciona – od 11. 04. 2022. godine na adresi: https://demoefaktura.mfin.gov.rs/.

Registracija na produkcionoj verziji Sistema elektronskih faktura automatski će se preneti i na demo verziju Sistema elektronskih faktura, u slučaju da nije otvoren nalog na novoj demo verziji.

Za sva pitanja i pomoć možete nas kontaktirati putem adrese elektronske pošte: podrskaefaktura@mfin.gov.rs ili telefonski na: 011/7777-600.“

Podelite: