Od 1. januara 2020. godine ipak obavezno dokumentovanje neoporezivih naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla?
(tekst više ne važi)

VAŽNO!  Dopuna 16.2.2020.
Ovaj komentar je važio do 16.1.2020. godine. VAŽNO!
Novi komentar o prevozu zaposlenih čitajte ovde:
Prevoz zaposlenih – korišćenje neoporezivog iznosa moguće bez računa
Dopuna 7.12.2019.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 86 od 6.12.2019. godine. Povodom ove teme nije bilo izmena u odnosu na Nacrt zakona koji je bio predmet ovog komentara.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana predviđena je dopuna člana 18. stav 1. tačka 1), koja se odnosi na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada. Predviđeno je da ova odredba glasi ovako:

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: