Obračun ugovora sa licem koje ima status slobodnog umetnika

Pitanje

Treba da angažujemo lice koje kaže da ima status slobodnog umetnika i da po tom osnovu treba da platimo manje stope poreza i doprinosa za njegov ugovor.

Kako se dokazuje status slobodnog umetnika, kako se vrši obračun i šta se predaje Poreskoj upravi?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: