Obračun poreske amortizacije – petostruki iznos prosečne zarade za decembar 2017. godine

Za obračun poreske amortizacije za 2017. godinu od značaja je petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2017. godine koji iznosi 374.435 dinara (74.887 x 5).

Naime, ako je posle obračuna amortizacije saldo pojedine grupe (kolona 8 obrasca OA) manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši amortizacija, celokupan saldo te grupe (kolona 5 obrasca OA) se priznaje kao rashod amortizacije.

obrazac-oa

Podelite: