Објављени неопорезиви износи из Закона о порезу на доходак грађана који важе за исплате од 1. фебруара 2024. године

У „Службеном гласнику РС“, број 6 од 26.1.2024. године објављени су:

  • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОСИ пореза на доходак грађана из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29), 30) и 31), члана 12б ст. 1. и 2, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8), 9) и 9а), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години
  • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2023. години

Подсећамо на текст који смо раније објавили са списком свих неопорезивих износа:

Неопорезиви износи за исплате од 1. фебруара 2024. године

 

Поделите: