Објављени нацрти закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезу на доходак грађана

Министарство финансија је на својој интернет страници објавило Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана.

Сугестије и примедбе на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица могу да се доставе Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 24. новембра 2020. године, до 15:30 сати.

Што се тиче Нацрта закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, на сајту нема обавештења да је могуће доставити сугестије и примедбе па остаје нејасно да ли се ради о грешци или не:

Допуна 19.11.2020.
У међувремену је и за овај нацрт (ЗПДГ) постављено обавештење да је могуће сугестије и примедбе доставити Сектору за фискални систем путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs најкасније до 23. новембра 2020. године, до 15.30 сати.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Одредбе ЗПДГ које се мењају

Поделите: