Objavljeni nacrti zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o porezu na dohodak građana

Ministarstvo finansija je na svojoj internet stranici objavilo Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Sugestije i primedbe na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica mogu da se dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 24. novembra 2020. godine, do 15:30 sati.

Što se tiče Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, na sajtu nema obaveštenja da je moguće dostaviti sugestije i primedbe pa ostaje nejasno da li se radi o grešci ili ne:

Dopuna 19.11.2020.
U međuvremenu je i za ovaj nacrt (ZPDG) postavljeno obaveštenje da je moguće sugestije i primedbe dostaviti Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 23. novembra 2020. godine, do 15.30 sati.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Odredbe ZPDG koje se menjaju

Podelite: