Објављене измене и допуне закона из области пореза, рачуноводства и девизног пословања

У „Службеном гласнику РС“, број 30 од 20.4.2018. године објављене су следеће измене и допуне закона од важности за пословање привредних субјеката:

  • Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
  • Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању
  • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
  • Закон о изменама и допунама Закона о акцизама
  • Закон о допунама Закона о рачуноводству
  • Закон о допуни Закона о ревизији
  • Закон о изменама и допунама Закона о факторингу

Сви закони ступају на снагу 28. априла 2018. године, али многе важне одредбе закона који су претрпели највише измена (Закон о пореском поступку и пореској администрацији и Закон о девизном пословању) се примењују од 1. јануара 2019. године.

Усвојене и објављене измене и допуне се не разликују у односу на предлоге и нацрте тих закона о којима смо писали у коментарима у претходном периоду:

Предложене измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Предложене измене и допуне Закона о девизном пословању

Објављен нацрт измена и допуна Закона о ПДВ

Предложене допуне Закона о рачуноводству и Закона о ревизији

Пречишћене текстове закона можете погледати овде.

Детаљније коментаре и објашњења измена и допуна ових закона објавићемо у наредном периоду.

Поделите: