Objavljena Uredba o paušalnom oporezivanju i izmene pravilnika iz oblasti PDV i poreza na dobit

U „Službenom glasniku RS“, broj 94 od 27.12.2019. godine objavljeni su propisi od značaja za poslovanje privrednih subjekata.

Radi se o novoj Uredbi o paušalnom oporezivanju, izmenama dva pravilnika iz oblasti PDV i izmenama tri pravilnika iz oblasti poreza na dobit:

  • UREDBA o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Novi propisi stupaju na snagu 1. januara 2020. godine.

Komentare o objavljenim novim propisima pretplatnici Neobilten-a mogu čitati u narednim danima.

Podelite: