Објављена упутства за подношење захтева у електронском облику за рефакцију плаћене акцизе за деривате нафте

Пореска управа је објавила четири корисничка упутства за подношење захтева у електронском облику за рефакцију плаћене акцизе (за правна лица и предузетнике):

  • Корисничко упутство за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте РЕФ Т
  • Корисничко упутство за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте односно биотечности РЕФ Г
  • Корисничко упутство за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности РЕФ ЕТЕ
  • Корисничко упутство за подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе РЕФ И

Подсећамо да почев од 01. јануара 2022. године правна лица и предузетници – крајњи корисници деривата нафте, биогорива и биотечности, подносе искључиво у електронском облику захтев за рефакцију плаћене акцизе на:

  • деривате нафте, биогорива и биотечности који се користе за транспортне сврхе (захтев РЕФ Т) и за грејање (захтев РЕФ Г), као и
  • деривате нафте и биотечности који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије (захтев РЕФ ЕТЕ) или у индустријске сврхе (захтев РЕФ И).

Поделите: