Objavljena uputstva za podnošenje zahteva u elektronskom obliku za refakciju plaćene akcize za derivate nafte

Poreska uprava je objavila četiri korisnička uputstva za podnošenje zahteva u elektronskom obliku za refakciju plaćene akcize (za pravna lica i preduzetnike):

  • Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte REF T
  • Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte odnosno biotečnosti REF G
  • Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti REF ETE
  • Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe REF I

Podsećamo da počev od 01. januara 2022. godine pravna lica i preduzetnici – krajnji korisnici derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, podnose isključivo u elektronskom obliku zahtev za refakciju plaćene akcize na:

  • derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transportne svrhe (zahtev REF T) i za grejanje (zahtev REF G), kao i
  • derivate nafte i biotečnosti koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije (zahtev REF ETE) ili u industrijske svrhe (zahtev REF I).

Podelite: