Објављен Технички водич са условима који морају бити испуњени ради одобравања употребе елемента или елемената електронског фискалног уређаја

Пореска управа је на својој интернет страни објавила Технички водич са условима и карактеристикама елемената електронског фискалног уређаја ради одобравања за употребу у систему е-фискализације.

Подсећамо да је чланом 12. став 1. тачка 1) Уредбе о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи предвиђена дужност Пореске управе да:

„1) објави и ажурира Технички водич на порталу Пореске управе који садржи услове који морају бити испуњени ради одобравања употребе елемента или елемената електронског фискалног уређаја;“

Технички водич са условима и карактеристикама елемената електронског фискалног уређаја ради одобравања за употребу у систему е-фискализације

Поделите: