Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 99 od 15.7.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za jun 2020. godine
 • PRAVILNIK o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 99 od 15.7.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima ostvarenog u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije u 2019. godini i na neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5405/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5448/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5450/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5451/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5455/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5449/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5457/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5459/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5460/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5505/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima za pružanje usluge kvalifikovane elektronske dostave i sadržaju potvrde o prijemu i dostavi elektronske poruke
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnih poslanika Narodne skupštine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0441/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0468/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0868/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0231/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0081/19-11
 • INDEKSI potrošačkih cena za jun 2020. godine
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Strogog rezervata prirode „Jarešnik”
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode „Rtanj”
 • ODLUKA o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata
OGLASI

Podelite: