Објављен „Службени гласник РС“ број 99 од 15.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2020. године
 • ПРАВИЛНИК о условима за пружање услуге квалификоване електронске доставе и садржају потврде о пријему и достави електронске поруке

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 99 од 15.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима оствареног у Агенцији за лекове и медицинска средства Србије у 2019. години и на нераспоређени добитак из ранијих година
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5405/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5448/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5450/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5451/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5455/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5449/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5457/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5459/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5460/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5505/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима за пружање услуге квалификоване електронске доставе и садржају потврде о пријему и достави електронске поруке
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народних посланика Народне скупштине
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0441/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0468/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0868/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0231/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0081/19-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2020. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Строгог резервата природе „Јарешник”
 • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Специјалног резервата природе „Ртањ”
 • ОДЛУКА о измени Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката
ОГЛАСИ

Поделите: