Објављен „Службени гласник РС“ број 95 од 1.10.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2021. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 95 од 1.10.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • УРЕДБА о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација
 • УРЕДБА о условима које мора да испуњава гранични прелаз у погледу просторија, уређаја, опреме, инфраструктуре, довољног броја запослених и других материјално техничких средстава неопходних за функционисање граничног прелаза
 • УРЕДБА о критеријумима и начину избора стратешког партнера за Пројекат Изградње северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута I реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (E-761) у Мрчајевцима
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
 • ОДЛУКА о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 05 број 424-8913/2021-1
 • ОДЛУКА о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 05 број 424-8917/2021-1
 • ОДЛУКА о емисији обвезница Републике Србије ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, 05 број 424-8916/2021-1
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2021. години
 • ОДЛУКА о утврђивању зграде Месне заједнице Бачки Јарак у Бачком Јарку за споменик културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Mинистарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Mузеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Народног позоришта у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Народног позоришта у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског културног центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Студентског културног центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа Трстеник
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа Трстеник
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за земљиште у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Универзитетског клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности заменика директора Универзитетског клиничког центра Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Приштина
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Приштина
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Звечан, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Зубин Поток, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог управног одбора Дома здравља Звечан, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог надзорног одбора Дома здравља Звечан, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог управног одбора Дома здравља Зубин Поток, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог надзорног одбора Дома здравља Зубин Поток, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Косово Поље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Исток
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, науку и културу – УНЕСКО
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова и генералног секретара Комисије Републике Србије за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, науку и културу – УНЕСКО
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8806/2021
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-8772/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План управљања Националним парком „Тара” за период 2020–2029. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о условима и начину издавања поштанских марака у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели исказане добити Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије” према Финансијском извештају за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9025/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9027/2021
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8869/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-8871/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8870/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8872/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-8876/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима
 • ОДЛУКА о пријавама на Конкурс за уступање послова од јавног интереса – примењена и друга истраживања (пројекте) у области заштите биља
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци брoj 33902/08, Илић против Србије и 7 других представки
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о одређивању цене приступа систему за пренос електричне енергије
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
 • ОДЛУКА о утврђивању стопе редовне тромесечне премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у септембру 2021. године
 • ПОДАЦИ o кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2020 – јун 2021. године у односу на период јул 2019 – јун 2020. године, заокружене на две децимале
Друге организације
 • СТАТУТ Антидопинг агенције
 • СТАТУТ о изменама и допунама Статута Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине”
 • ОДЛУКА о именовању директора
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Уб
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКСП „Екос”, Житиште
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар”, Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод Крушевац”, Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана”, Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Рача”, Рача
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Суботицагас”, Суботица
ОГЛАСИ

Поделите: