Објављен „Службени гласник РС“ број 94 од 3.7.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести
 • ОДЛУКА о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 94 од 3.7.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
 • ОДЛУКА о одређивању посебних мера заштите становништва од заразне болести COVID-19 на територији града Београда
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5419/2020
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5420/2020
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина
 • ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести
 • ПРАВИЛНИК o престанку важења Правилника o методама испитивања сорте уљане тикве (Cucurbita pepo L.) ради признавања сорте
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о упису ученика у средњу школу

Поделите: