Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 94 od 3.7.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
 • ODLUKA o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 94 od 3.7.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • ODLUKA o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5419/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-5420/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje vina
 • PRAVILNIK o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o metodama ispitivanja sorte uljane tikve (Cucurbita pepo L.) radi priznavanja sorte
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o upisu učenika u srednju školu

Podelite: