Објављен „Службени гласник РС“ број 94 од 27.9.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 94 од 27.9.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о спречавању корупције
 • ЗАКОН о очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Исланд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Ослу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Исланд, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Ослу
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00933/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00934/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00935/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00936/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00937/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00938/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00939/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00940/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00941/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00942/2021
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00943/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00944/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00945/2021-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-946/2021-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0387/2019-08
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споменика природе „Ђавоља варош” и цени услуга Управљача
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд

Поделите: