Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 94 od 27.9.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 94 od 27.9.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije
 • ZAKON o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Island, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Oslu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Island, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Oslu
Ministarstva
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00933/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00934/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00935/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00936/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00937/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00938/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00939/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00940/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00941/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00942/2021
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00943/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00944/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00945/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-946/2021-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0387/2019-08
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Spomenika prirode „Đavolja varoš” i ceni usluga Upravljača
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd

Podelite: