Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 93 od 26.12.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe
 • PRAVILNIK o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje
 • PRAVILNIK o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu
 • IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za oktobar 2019. godine
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji za period jul 2018 — jun 2019. godine u odnosu na period jul 2017 — jun 2018. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 93 od 26.12.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o proglašenju Spomenika prirode „Blederija”
 • STRATEGIJA zaštite potrošača za period 2019–2024. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu
 • PRAVILNIK o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje
 • PRAVILNIK o Spisku korisnika javnih sredstava
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada
 • PRAVILNIK o vrstama otpada koje se mogu tretirati u mobilnim postrojenjima i vrstama mobilnih postrojenja za koje se izdaje dozvola za tretman otpada
 • PRAVILNIK o sadržini i izgledu dozvole za upravljanje otpadom
 • PRAVILNIK o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave, odnosno prijave koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno gradskoj upravi mesečno za preuzimanja, odnosno isporuke robe u toku meseca
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o Registru hemikalija
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
 • PRAVILNIK o načinu rada Nacionalne kontaktne tačke
 • PRAVILNIK o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u gimnaziji po programu internacionalne mature (International Baccalaurate Diploma Programme — IBDP)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci
 • ODLUKA o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu za Program zaštite prirode Republike Srbije za period od 2020. do 2022. godine
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu
 • IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu
 • JAVNOIZVRŠITELJSKA TARIFA
 • SUDSKI POSLOVNIK o izmeni Sudskog poslovnika
 • LISTA odobrenih supstanci
Pravosuđe
 • ODLUKA o imenovanju sudija porotnika za mandatni period od pet godina
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2193/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2199/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2313/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2360/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2363/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2376/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2377/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2387/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2388/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2389/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2402/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2404/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2408/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2438/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2440/2019-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke
 • PRAVILNIK o naknadi troškova za medicinska sredstva koja se koriste za pružanje zdravstvenih usluga laparoskopskom metodom
 • PRAVILNIK o najvišem iznosu naknada troškova za medicinsko-tehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • ODLUKA Proširene komisije Evrokontrola broj 19/162 od 28. novembra 2019. godine
 • IZVOD iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 19/161 od 28. novembra 2019. godine
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za oktobar 2019. godine
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji za period jul 2018 — jun 2019. godine u odnosu na period jul 2017 — jun 2018. godine
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnom području na teritoriji opštine Vrbas
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Bačka Palanka
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad”, Novi Sad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar”, Barajevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Jedinstvo”, Bojnik
OGLASI

Podelite: