Објављен „Службени гласник РС“ број 93 од 24.9.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 93 од 24.9.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о усвајању Кодекса понашања народних посланика
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 564-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 564-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 564-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 564-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 564-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 564-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 564-7/21
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању правила за управљање протоком ваздушног саобраћаја
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције, број 4/0-01-644/2021-1
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јул 2021. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко планирање и уређење Бачка Топола
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналне стамбене грађевинске делатности „Комград”, Бачка Топола
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за одржавање пијаце и пружање услуга на њој „Тржница”, Бачка Топола
ОГЛАСИ

Поделите: