Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 93 od 18.11.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2016. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 93 od 18.11.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kv broj 113/x od TS Niš 1 do Vrle III
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o zameni poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Gunjevac i Sovljak
 • ODLUKA o dopuni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za realizaciju projekta izgradnje visokog objekta u bloku između ulica Kneza Miloša, Drinske, Sarajevske i Durmitorske u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Niš
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Niš
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture „Studentski grad” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma kulture „Studentski grad” u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Više medicinske škole u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice
 • REŠENJE o davanju saglasnosti da organizacija u oblasti sporta u svom nazivu sadrži naziv „Srbija”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11033/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10805/2016-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10862/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10863/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10866/2016
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obliku i sadržini šumskog žiga, obrascu propratnice, odnosno otpremnice, uslovima i načinu žigosanja posečenog drveta, načinu vođenja evidencije i načinu žigosanja, odnosno obeležavanja četinarskih stabala namenjenih za novogodišnje i druge praznike
 • SPISAK srpskih standarda iz oblasti bezbednosti plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2016. godine
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-762/2016-1
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o korišćenju šumskih saobraćajnica Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”
 • ODLUKA o pripajanju Regionalne privredne komore Subotica Privrednoj komori Srbije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata” d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: