Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 92 od 28.11.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2018. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom, za treći kvartal 2018. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 92 od 28.11.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • FISKALNA STRATEGIJA za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11183/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11184/2018
Ministarstva
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 592-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 592-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 592-3/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 592-4/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 592-5/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 592-6/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 592-7/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 600-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 600-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 600-3/18
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-32/2017 ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-163/2018
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 50117/13 i 6 drugih, Mijatović i drugi protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava
 • ODLUKA o utvrđivanju dinamike isplate penzija i novčanih naknada
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2018. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom, za treći kvartal 2018. godine
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplana”, Bor
OGLASI

Podelite: